3 Компании свързани с лицето ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХУБЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETANKA YORDANOVA HUBENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130037347ДАВИТА ООД
DAVITA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130766908ДАВИТА - ЦВЕТАНКА ХУБЕНОВА ЕТ
DAVITA - TSVETANKA HUBENOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202360643БИО ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
BIO INTER INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХУБЕНОВА
Check other registries about the person TSVETANKA YORDANOVA HUBENOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More