5 Компании свързани с лицето АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANGEL ATANASOV DZHALAZOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175273067БГ ЛАЙФ ООД
BG LAYF OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175348491БЪЛГАРСКИ БРОКЕР ООД
BALGARSKI BROKER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200321435НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЕАД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200471335ВИНОГРАДЕЦ К
VINOGRADETS K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201390740МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНГЕЛ АТАНАСОВ ДЖАЛЪЗОВ
Check other registries about the person ANGEL ATANASOV DZHALAZOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More