4 Компании свързани с лицето КРИСТОФ ПИЕР МАРСЕЛ АЛУШЕРИ (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTOF PIER MARSEL ALUSHERI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103972247ДЕВНЯ БЪЛК СЪРВИСИЗ ЕАД
DEVNYA BALK SARVISIZ EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121229366МАРВЕКС България ЕООД
MARVEKS Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813109833ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД
DEVNYA TSIMENT AD

Публични фондове Public money
  • 199 510,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836145646ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД
VULKAN TSIMENT AD

Публични фондове Public money
  • 244 500,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТОФ ПИЕР МАРСЕЛ АЛУШЕРИ
Check other registries about the person KRISTOF PIER MARSEL ALUSHERI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More