18 Компании свързани с лицето ЧАВДАР СТОЕВ ЯНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to CHAVDAR STOEV YANEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102832687БЛУ СКАЙ ТРАВЕЛ ООД
BLU SKAY TRAVEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102871494БАРАСФОРД И БЪРД ООД
BARASFORD I BARD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102902598М КОНСУЛТИНГ ЕООД
M KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147218633ЛАГУНА РИАЛТИ ЕООД
LAGUNA RIALTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200015488АСТЕЯ ХИЛС ООД
ASTEYA HILS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200139614БГ ИНВЕСТ 2008 ЕООД
BG INVEST 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200170339ВЕРАНДА ООД
VERANDA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200464718БЕЛА КОСТА ООД
BELA KOSTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЧАВДАР СТОЕВ ЯНЕВ
  CHAVDAR STOEV YANEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Manager
 • ЮНИК ТРАВЕЛ
  YUNIK TRAVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner

 • Последен запис/Last Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner
 • БГ ИНВЕСТ 2008
  BG INVEST 2008

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 15:40:14 Partner
200661669СМ КЕПИТЪЛ АД
SM KEPITAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200814248АЙ СИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ЕООД
AY SI EM PRODZHEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201586568АЙ-СЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
AY-SEL BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201607838АЙ ПАРК СЪНИ БИЙЧ ООД
AY PARK SANI BIYCH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201695560АЙ ПАРК ООД
AY PARK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201801191СМАРТ БРОКЕРС ООД
SMART BROKERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202173533СИ.ЕС.УАЙ. ЕООД
SI.ES.UAY. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202337662РУТЕНБЕРГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
RUTENBERG INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203328278МЕДИА 35 ООД
MEDIA 35 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203328463ИЗГРЕВ 132 ООД
IZGREV 132 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More