3 Компании свързани с лицето ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to YOSHA VASILOVA GEORGIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201082059ТРАНС БЕЛ - 2010 ЕООД
TRANS BEL - 2010 EOOD

Публични фондове Public money
  • 7 969 103,07 лв. от 17 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201475913ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН 2009 АД
PATNO PODDARZHANE PLEVEN 2009 AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
815113353ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD

Публични фондове Public money
  • 239 672 849,69 лв. от 52 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА
Check other registries about the person YOSHA VASILOVA GEORGIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More