6 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ЯНЕВ КИМРЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR YANEV KIMRYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102638102БУРГАСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА АД
BURGASKA KORABOSTROITELNITSA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201082080ЕКЗАКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
EKZAKT MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202749915БАРБЕЛА ЕООД
BARBELA EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812042310КИМРЯН - ДИМИТЪР КИМРЯНОВ ЕТ
KIMRYAN - DIMITAR KIMRYANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812117720БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ АД
BURGASKI KORABOSTROITELNITSI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812164093ЛЕМА ЕООД
LEMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More