7 Компании свързани с лицето БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131352591ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЕАД
PUBLICHNI INVESTITSIONNI PROEKTI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200955585ХЕРМЕС-09 ЕООД
HERMES-09 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201050450ГОЛД СИЙДС ООД
GOLD SIYDS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201721012А+М ФАРМАЦИЯ ООД
A+M FARMATSIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 211 984,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204138883ЕКО ПАУЪР ПАРК ЕАД
EKO PAUAR PARK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831636680БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД
BULGARTABAK-HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
Check other registries about the person BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More