4 Компании свързани с лицето ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GOCHO KOSTADINOV GOCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175326882Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ООД
G END M ELEKTRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200211693ТРАНСКОРЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД
TRANSKOREKT BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201301072ТОБО-ЕЛЕКТРИК ООД
TOBO-ELEKTRIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201908193КАТЛА ЕООД
KATLA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More