4 Компании свързани с лицето ИРЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to IRENA BORISOVA MLADENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000725995КИНТЕКС ЕАД
KINTEKS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131155779ИДЕЯ 2007 ООД
IDEYA 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175079774АНЕРИ ООД
ANERI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203761518Джи Джи И България ООД
Dzhi Dzhi I Balgariya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИРЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
Check other registries about the person IRENA BORISOVA MLADENOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More