4 Компании свързани с лицето Иван Николов Гризанов (виж второ ниво)
Companies connected to Ivan Nikolov Grizanov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113500775ТЕРС-МОШИНО АД
TERS-MOSHINO AD

Публични фондове Public money
  • 1 954 543,30 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114077919РУБИН АД
RUBIN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 269 363,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.14)
175133827ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 77 795 458,85 лв. от 304 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202255681ТЕХНОКОНТАКТ АД
TEHNOKONTAKT AD

Публични фондове Public money
  • 782 834,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Иван Николов Гризанов
Check other registries about the person Ivan Nikolov Grizanov

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More