1 Компании свързани с лицето АНДАНТЕ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ/ старо наименование - АР СИ БИ ЕС ИНВЕСТ Б.В./ (виж второ ниво)
Companies connected to ANDANTE YURAP RIAL ESTEYT/ staro naimenovanie - AR SI BI ES INVEST B.V./

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175172997НАКАВ ООД
NAKAV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНДАНТЕ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ/ старо наименование - АР СИ БИ ЕС ИНВЕСТ Б.В./
Check other registries about the person ANDANTE YURAP RIAL ESTEYT/ staro naimenovanie - AR SI BI ES INVEST B.V./

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('АНДАНТЕ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ/ старо наименование - АР СИ БИ ЕС ИНВЕСТ Б.В./') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM ktbofficials WHERE MATCH('АНДАНТЕ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ/ старо наименование - АР СИ БИ ЕС ИНВЕСТ Б.В./') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More