4 Компании свързани с лицето МЕТОДИ ВАСИЛЕВ ТРОХАРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to METODI VASILEV TROHAROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131273973СЪНИ БЛУ ООД
SANI BLU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201687072Трипъл Сървис ООД
Tripal Sarvis OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201710037Бонзай Сървис ООД
Bonzay Sarvis OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203743662Куолити Фууд енд Бевъридж ЕООД
Kuoliti Fuud end Bevaridzh EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МЕТОДИ ВАСИЛЕВ ТРОХАРОВ
Check other registries about the person METODI VASILEV TROHAROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More