2 Компании свързани с лицето ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЗАХАРИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to TANYA TRENDAFILOVA ZAHARIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175203478БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
BULGARTRANSGAZ EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203273682КООП АКАУНТ К
KOOP AKAUNT K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЗАХАРИЕВА
Check other registries about the person TANYA TRENDAFILOVA ZAHARIEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More