6 Компании свързани с лицето ТОМА ОГНЯНОВ ЧАКАЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TOMA OGNYANOV CHAKALOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175245872БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД
BI ES PROEKT EOOD

Публични фондове Public money
  • 25 044 971,65 лв. от 38 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202935898РЕДИСКАВЪР ЕООД
REDISKAVAR EOOD

Публични фондове Public money
  • 30 677,98 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204270600АРХИ ТЕК ООД
ARHI TEK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204270842БИЛДНЕР ООД
BILDNER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204545612АПАРТАМЕНТ БГ ЕООД
APARTAMENT BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204546340РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ ЕООД
REKULTIVATSIYA BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More