7 Компании свързани с лицето Мартин Райчев Райков (виж второ ниво)
Companies connected to Martin Raychev Raykov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131350462Ричлайн Консулт ЕАД
Richlayn Konsult EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200698913Глоуб Консулт ООД
Gloub Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200895017ЕНЕЛЮШЪНС ООД
ENELYUSHANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201049010НОНДА ООД
NONDA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201086029БИЛДИНГ СИСТЕМС ГРУП ООД
BILDING SISTEMS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201272788ХОУМ СОЛЮШЪН ПРОПЪРТИС ЕООД
HOUM SOLYUSHAN PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202475916Кредит плюс ЕООД
Kredit plyus EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Мартин Райчев Райков
Check other registries about the person Martin Raychev Raykov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More