2 Компании свързани с лицето Георги Костадинов Петров (виж второ ниво)
Companies connected to Georgi Kostadinov Petrov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107538038ПОДЕМКРАН АД
PODEMKRAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130022893АЛИКО България Животозастрахователно Дружество ЕАД
ALIKO Balgariya ZHivotozastrahovatelno Druzhestvo EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Георги Костадинов Петров
Check other registries about the person Georgi Kostadinov Petrov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More