5 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY NEDYALKOV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131366349САНТА МАРИНА АД
SANTA MARINA AD

Публични фондове Public money
  • 3 367 512,20 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201167029 БЛЕК СИЙ СЪНРАЙЗ ООД
BLEK SIY SANRAYZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201808990ШАРЛОПОВ ЕНД ПАРТНЕРС - ФИНАНС ООД
SHARLOPOV END PARTNERS - FINANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203481384АРХИТЕКТ НИКОЛОВ ЕООД
ARHITEKT NIKOLOV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203498832СОЗОПОЛИС ТРЕЙД ЕООД
SOZOPOLIS TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person NIKOLAY NEDYALKOV NIKOLOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More