3 Компании свързани с лицето КРЕМЕНА АТАНАСОВА КЬОСЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to KREMENA ATANASOVA KYOSEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123110229ДЕКРИМ - КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА ЕТ
DEKRIM - KREMENA YORDANOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123538977КАПРИ 99 ЕООД
KAPRI 99 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205074921СВЕТЛИНА - 1929 CC
SVETLINA - 1929 CC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРЕМЕНА АТАНАСОВА КЬОСЕВА
Check other registries about the person KREMENA ATANASOVA KYOSEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More