22 Компании свързани с лицето ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VILKO LYUBENOV DAMYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175775593ХУБАВИ НЕЩА ООД
HUBAVI NESHTA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200397194ФРЕНДС 68 ЕООД
FRENDS 68 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202265743ЛИТОС СИЛВИЯ ООД
LITOS SILVIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202910418МУСАЛА СЪРВИСИС ЕООД
MUSALA SARVISIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НОРБЕРТ ФИАТАЛ
  NORBERT FIATAL

  Последен запис/Last Deed:
  2017-04-03 17:05:58 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2

  Първи запис/First Deed:
  2017-04-03 17:05:58 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2
 • ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ
  VILKO LYUBENOV DAMYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-04-03 17:05:58 ShareTransfer
  Sell to: НОРБЕРТ ФИАТАЛ 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-23 11:21:06 SoleCapitalOwner
203067999МАЙКО 45 ЕАД
MAYKO 45 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203338386ГЛОБАЛ ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
GLOBAL INDUSTRIAL INVESTMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ПАОЛО ЙЕ
  PAOLO YE

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-22 17:08:50 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-22 17:08:50 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2
 • ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ
  VILKO LYUBENOV DAMYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-22 17:08:50 ShareTransfer
  Sell to: ПАОЛО ЙЕ 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-12 16:25:12 SoleCapitalOwner
203391232ГЛОБАЛ ИНДУСТРИАЛ КОМПАНИ ЕООД
GLOBAL INDUSTRIAL KOMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203424337БЪЛГЕРИАН БЕВЪРИЧ КОМПАНИ ЕООД
BALGERIAN BEVARICH KOMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203455642ИЙСТ ЛАЙН ПРОПЪРТИС ЕООД
IYST LAYN PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203455681БАЛКАН КОНСУЛТИНГ 2015 ЕООД
BALKAN KONSULTING 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203455806БЛЕК СИЙ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
BLEK SIY MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203669087ПАУЪР - М ИНЖИНЕРИНГ ЕООД
PAUAR - M INZHINERING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203670538ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИС ЕООД
GLOBAL INTERNESHANAL SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203672208ГЛОБАЛ ЮРЪП СЪРВИС ЕООД
GLOBAL YURAP SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203688867АПОЛИН КАПИТАЛ ЕООД
APOLIN KAPITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Урум Игор
  Urum Igor

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-20 23:11:44 ShareTransfer
  Buy from: Стефан Зизинг 1

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-20 23:11:44 ShareTransfer
  Buy from: Стефан Зизинг 1
 • Стефан Зизинг
  Stefan Zizing

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-20 23:11:44 ShareTransfer
  Sell to: Урум Игор 1

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-20 23:11:44 ShareTransfer
  Sell to: Урум Игор 1
 • ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ
  VILKO LYUBENOV DAMYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-20 23:11:44 ShareTransfer
  Sell to: Урум Игор 1

  Първи запис/First Deed:
  2016-06-06 10:38:06 ShareTransfer
  Buy from: СТЕФАН ЗИЗИНГ 1
 • СТЕФАН ЗИЗИНГ
  STEFAN ZIZING

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-06 10:38:06 ShareTransfer
  Sell to: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 1

  Първи запис/First Deed:
  2016-06-06 10:38:06 ShareTransfer
  Sell to: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 1
 • СТЕФАН ЗИЗИНГ
  STEFAN ZIZING

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-31 17:41:00 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-31 17:41:00 Manager
 • СТЕФАН ЗИЗИНГ
  STEFAN ZIZING

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-06 10:38:06 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-31 17:41:00 SoleCapitalOwner
203750799ПРЕДИКТИВ МЕДИЯ ЕООД
PREDIKTIV MEDIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204471090ВЕРМОНИКС ЕООД
VERMONIKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204481490НЕРЕТУНА ЕООД
NERETUNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТОДОР КИРОВ
  TODOR KIROV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-12 11:09:41 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-12 11:09:41 ShareTransfer
  Buy from: ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ 2
 • ВИЛКО ЛЮБЕНОВ ДАМЯНОВ
  VILKO LYUBENOV DAMYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-12 11:09:41 ShareTransfer
  Sell to: ТОДОР КИРОВ 2

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-28 16:29:53 SoleCapitalOwner
204482020СТРОЛИС ЕООД
STROLIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204493674НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
NYU DZHENEREYSHAN KORPOREYSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204493702НОВУМ ОПТИМУМ ЕООД
NOVUM OPTIMUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205169928ВИ БИ ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
VI BI EM INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More