10 Компании свързани с лицето СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to SIMEON YORDANOV MATEEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102704794ГАНДИ ТРАНС ООД
GANDI TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200055130НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД
NYU BILDING INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 87 871,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
200116010АНЕЛИ - 08 ЕООД
ANELI - 08 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200207780МПК 77 ЕООД
MPK 77 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200230494САЙМАН СЕС СМ ЕООД
SAYMAN SES SM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200537835ТРАНС - 2010 ЕООД
TRANS - 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 194 364,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 03.2013)
200848747ДЖОНИ - 85 ЕООД
DZHONI - 85 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200951213СЕВДА - ТРАНС - 06 ЕООД
SEVDA - TRANS - 06 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201524082ДЖОНИ - 2011 ЕООД
DZHONI - 2011 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202598790МОНИЛЕС-С ЕООД
MONILES-S EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
Check other registries about the person SIMEON YORDANOV MATEEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More