8 Компании свързани с лицето ПЕНЧО МАРИНЧЕВ ЛИЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PENCHO MARINCHEV LICHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117685773СФК-СТРОЙКО ООД
SFK-STROYKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200252423СФК - ХАСКОВО ООД
SFK - HASKOVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200266871СФК-РУСЕ ООД
SFK-RUSE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200267037СФК-ПЪЛДИН ООД
SFK-PALDIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200270987СФК-ПАЗАРДЖИК ООД
SFK-PAZARDZHIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200271078СФК-РАЗГРАД ООД
SFK-RAZGRAD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200279324СФК-СИЛИСТРА ООД
SFK-SILISTRA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200279534СФК-ВРАЦА ООД
SFK-VRATSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More