2 Компании свързани с лицето Иван Ангелов Райков (виж второ ниво)
Companies connected to Ivan Angelov Raykov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118511455АГРОКОМ-2000 АД
AGROKOM-2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201560477НОРД ТАБАК ЕАД
NORD TABAK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Иван Ангелов Райков
Check other registries about the person Ivan Angelov Raykov

  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More