3 Компании свързани с лицето АННА МАНОЛОВА НЕДЯЛКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ANNA MANOLOVA NEDYALKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103249584ХОЛДИНГ ВАРНА АД
HOLDING VARNA AD

Публични фондове Public money
  • 2 609 047,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103773544ЮГ ТУРИСТ ЕООД
YUG TURIST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201823635АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020 АД
AKADEMICHEN PARK 2020 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АННА МАНОЛОВА НЕДЯЛКОВА
Check other registries about the person ANNA MANOLOVA NEDYALKOVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More