3 Компании свързани с лицето СИЛВИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SILVIYA ASENOVA PETROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130551238НОВИМЕД ООД
NOVIMED OOD

Публични фондове Public money
  • 64 298 921,22 лв. от 349 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130871925МЕДИМАГ-МС ООД
MEDIMAG-MS OOD

Публични фондове Public money
  • 194 371 935,31 лв. от 704 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200957741МЕДИМАГ ЕООД
MEDIMAG EOOD

Публични фондове Public money
  • 28 462 345,66 лв. от 115 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СИЛВИЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА
Check other registries about the person SILVIYA ASENOVA PETROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More