4 Компании свързани с лицето ЦВЕТАН ИВАНОВ МИНЬОВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETAN IVANOV MINYOVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122031768СТРЕЛЕЦ - 90 - МИНЬОВСКИ И СИЕ СД
STRELETS - 90 - MINYOVSKI I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175145181ЕМ ДЖИ СТРОЙ ООД
EM DZHI STROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202780241Стрелец - 90 ООД
Strelets - 90 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
832014329ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ТРУД К
POTREBITELNA KOOPERATSIYA TRUD K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТАН ИВАНОВ МИНЬОВСКИ
Check other registries about the person TSVETAN IVANOV MINYOVSKI

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More