3 Компании свързани с лицето Симеон Христов Григоров (виж второ ниво)
Companies connected to Simeon Hristov Grigorov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104505321МАКСТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
MAKSTEL - VELIKO TARNOVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175415399РЕСТОРАНТ ХОРТИЦА ООД
RESTORANT HORTITSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200047703ФДС консулт ЕООД
FDS konsult EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Симеон Христов Григоров
Check other registries about the person Simeon Hristov Grigorov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More