12 Компании свързани с лицето МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MILEN GEORGIEV MILCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123045429СИНТЕЗ - 66 ООД
SINTEZ - 66 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123537156МИЛЕН МИЛЧЕВ ЕТ
MILEN MILCHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123547428ЕКОГЕОРЕСУРС ООД
EKOGEORESURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123582532КМН - АУТО ЕООД
KMN - AUTO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123670155ЕССЕ ООД
ESSE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201356138Ню Рисайкъл Дженерейшън ЕАД
Nyu Risaykal Dzhenereyshan EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201379181ПРОГУМИ АД
PROGUMI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201873632ГРИЙН ТИМ ООД
GRIYN TIM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202014926ЕП 2012 ЕООД
EP 2012 EOOD

Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203018078ПЕЛЕТ ЕНЕРДЖИ БГ ООД
PELET ENERDZHI BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833045174СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД
SLANTSE STARA ZAGORA - TABAK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833163906ТУНДЖА - 73 ООД
TUNDZHA - 73 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More