2 Компании свързани с лицето СВЕТЛА СИМЕОНОВА ЙОТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SVETLA SIMEONOVA YOTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200969229СТУДИО С-4 ЕООД
STUDIO S-4 EOOD

Публични фондове Public money
  • 390 951,46 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204837821Елементи 17 ООД
Elementi 17 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТЛА СИМЕОНОВА ЙОТОВА
Check other registries about the person SVETLA SIMEONOVA YOTOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More