10 Компании свързани с лицето СТАНИСЛАВ РУСАЛИНОВ НИКОЛАЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANISLAV RUSALINOV NIKOLAEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103823381ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD

Публични фондове Public money
  • 85 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103827274РИАЛИС ЕАД
RIALIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200227726БАРИК ВАРНА ЕООД
BARIK VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200343403БонВиван ООД
BonVivan OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203120042И Ем Пи Инвест България АД
I Em Pi Invest Balgariya AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203574123Кремио ЕАД
Kremio EAD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203855825Мундус Сървисиз АД
Mundus Sarvisiz AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204039077УАЙН КЪНЕКШЪН ООД
UAYN KANEKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205057968Дъ Бейкърс Къмпани АД
Da Beykars Kampani AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813150431БОЛЯРИ ЕАД
BOLYARI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНИСЛАВ РУСАЛИНОВ НИКОЛАЕВ
Check other registries about the person STANISLAV RUSALINOV NIKOLAEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More