7 Компании свързани с лицето Марин Стефанов Ножаров (виж второ ниво)
Companies connected to Marin Stefanov Nozharov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115022644ПРИМА - НИК ЕООД
PRIMA - NIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115069786ПЪЛДИН ПЛАСТ ООД
PALDIN PLAST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115832395КАПИТАЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
KAPITAL ENTARTEYNMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120558729СФЕРА ООД
SFERA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120602150ЮНИМЕКС СТРОЙ ООД
YUNIMEKS STROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825081078МАЛОИС ООД
MALOIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825393455КАРЛОВСКА КОПРИНА АД
KARLOVSKA KOPRINA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Марин Стефанов Ножаров
Check other registries about the person Marin Stefanov Nozharov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More