7 Компании свързани с лицето АДРИАНА ВЛАДИМИРОВА ЧЕРНЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to ADRIANA VLADIMIROVA CHERNEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121130788ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
ZASTRAHOVATELNA KOMPANIYA LEV INS AD

Публични фондове Public money
  • 6 735 512,44 лв. от 293 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121864650СКАНТРЕЙД АД
SKANTREYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130894499С ЕКСПРЕС ГРУП АД
S EKSPRES GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131085964МЕДИНЕКС АД
MEDINEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131160452ВИВИКИДИС ЕООД
VIVIKIDIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200307193М ЕНД А КЕПИТАЛ ООД
M END A KEPITAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202798531ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД
GLOBAL MED EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 770 160,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АДРИАНА ВЛАДИМИРОВА ЧЕРНЕВА
Check other registries about the person ADRIANA VLADIMIROVA CHERNEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More