2 Компании свързани с лицето ПЛАМА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMA ZHELEVA ZHELEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124710472РУМИС ЕООД
RUMIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202283606ПОИНТ БРЕЙК ЕООД
POINT BREYK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 851 843,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.17)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More