8 Компании свързани с лицето ИВАН ДИМИТРОВ ЛИЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN DIMITROV LILOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121333685АРМСНАБ АД
ARMSNAB AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123107592БОЛКАНФРУКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
BOLKANFRUKT INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130221062ДАГЕН ИБД ООД
DAGEN IBD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130225242БИСТРИЦА-БЕЗДЕН ООД - В ЛИКВИДАЦИЯ ООД
BISTRITSA-BEZDEN OOD - V LIKVIDATSIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175321423БУЛЕВРОПРОДЖЕКТ АД
BULEVROPRODZHEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201295936СТС БОЛКАНС ООД
STS BOLKANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201358739Бългериън Каспиън Кампани ООД
Balgerian Kaspian Kampani OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ДИМИТРОВ ЛИЛОВ
Check other registries about the person IVAN DIMITROV LILOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More