6 Компании свързани с лицето АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА БЪЧВАРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ALBENA GEORGIEVA BACHVAROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131128593МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ - НАДЕЖДА ЕООД
MEDITSINSKI TSENTROVE - NADEZHDA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175069328АЛМА-АГБ ЕООД
ALMA-AGB EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200656992СМБ КОНСУЛТ ООД
SMB KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200709530СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА /СТМ/ НАДЕЖДА ЕООД
SLUZHBA PO TRUDOVA MEDITSINA /STM/ NADEZHDA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204043271АйТек Комюникейшънс ООД
AyTek Komyunikeyshans OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204141630СМБ Мениджмънт ЕООД
SMB Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА БЪЧВАРОВА
Check other registries about the person ALBENA GEORGIEVA BACHVAROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More