Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

1 Компании свързани с лицето ОТП Банк Нирт. (с предишно наименование Орсагош Такарекпензтар еш Керешкеделми Банк Нилваношан Мюкодо Ресвинтаршашаг), регистр. номер 01-10-041585 (виж второ ниво)
Companies connected to OTP Bank Nirt. (s predishno naimenovanie Orsagosh Takarekpenztar esh Kereshkedelmi Bank Nilvanoshan Myukodo Resvintarshashag), registr. nomer 01-10-041585

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148103908ГАЛЕРИЯ ВАРНА ЕООД
GALERIYA VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ОТП Банк Нирт. (с предишно наименование Орсагош Такарекпензтар еш Керешкеделми Банк Нилваношан Мюкодо Ресвинтаршашаг), регистр. номер 01-10-041585
Check other registries about the person OTP Bank Nirt. (s predishno naimenovanie Orsagosh Takarekpenztar esh Kereshkedelmi Bank Nilvanoshan Myukodo Resvintarshashag), registr. nomer 01-10-041585

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate