4 Компании свързани с лицето КРАСИМИР ДИМОВ КАЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR DIMOV KALCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104623857СГ ИНВЕСТ ООД
SG INVEST OOD

Публични фондове Public money
  • 216 549,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202585469ДЕЛРАЙ ЕООД
DELRAY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202921592ДИСТРИБЮШЪН ИНВЕСТ ЕООД
DISTRIBYUSHAN INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР ДИМОВ КАЛЧЕВ
Check other registries about the person KRASIMIR DIMOV KALCHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More