18 Компании свързани с лицето Живко Костов Бостанджиев (виж второ ниво)
Companies connected to ZHivko Kostov Bostandzhiev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102018336КИБИ- БОСТАНДЖИЕВ И СИЕ СД
KIBI- BOSTANDZHIEV I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102129070БАЛКАН ТЮБ ООД
BALKAN TYUB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102612680ПАСИФИК ООД
PASIFIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102676455АДРИКОН- ЖИВКО БОСТАНДЖИЕВ ЕТ
ADRIKON- ZHIVKO BOSTANDZHIEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102854502МАЯК - К ООД
MAYAK - K OOD

Публични фондове Public money
  • 215 992,39 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102867389МК ИНВЕСТ ООД
MK INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102927765МАЯК ГРУП ООД
MAYAK GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117600919КОРКО ООД
KORKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117666171РСР ООД
RSR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201027372МАЯК ТРЕЙД ЕООД
MAYAK TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202731397ЖЕСТРОЙ 2000 ООД
ZHESTROY 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204582226БЛУ УИНГС 1 ЕООД
BLU UINGS 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204584309БЛУ УИНГС 2 ЕООД
BLU UINGS 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204587337БЛУ УИНГС 3 ЕООД
BLU UINGS 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204587458БЛУ УИНГС 23 ЕООД
BLU UINGS 23 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204590739БЛУ УИНГС 24 ЕООД
BLU UINGS 24 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812119707МАЯК-Р ООД
MAYAK-R OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812181598КОМПАС ООД
KOMPAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Живко Костов Бостанджиев
Check other registries about the person ZHivko Kostov Bostandzhiev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More