7 Компании свързани с лицето РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-ГАНЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to ROSITSA DIMITROVA VASILEVA-GANCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121021640СОФСПРАВКА ООД
SOFSPRAVKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131121905ИНФОСПЕКТЪР - 03 ООД
INFOSPEKTAR - 03 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131128134ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131337109СОФИЯ ВИЛИДЖ АД
SOFIYA VILIDZH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131442898КОЛ ЦЕНТЪР БГ ООД
KOL TSENTAR BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203235393София вилидж ЕООД
Sofiya vilidzh EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831730902ИНФОСПЕКТЪР ООД
INFOSPEKTAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-ГАНЧЕВА
Check other registries about the person ROSITSA DIMITROVA VASILEVA-GANCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More