3 Компании свързани с лицето Георги Дончев (виж второ ниво)
Companies connected to Georgi Donchev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131128134ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175372132ИБГ.БГ АД
IBG.BG AD

Публични фондове Public money
  • 5 909 536,00 лв. от 13 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201575575УЕБ ХОРИЗОНТ ООД
UEB HORIZONT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Георги Дончев
Check other registries about the person Georgi Donchev

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Георги @SecondName Дончев @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Георги @SecondName Дончев @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More