2 Компании свързани с лицето ШАХРАМ АТАРЗАДЕХ (виж второ ниво)
Companies connected to SHAHRAM ATARZADEH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202145209ЗЕРКСИС ООД
ZERKSIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202315406МЕЙН УЕЙС ООД
MEYN UEYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ШАХРАМ АТАРЗАДЕХ
Check other registries about the person SHAHRAM ATARZADEH

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ШАХРАМ @SecondName АТАРЗАДЕХ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ШАХРАМ @SecondName АТАРЗАДЕХ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More