Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  18 Компании свързани с лицето ПАНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to PANCHO DIMITROV RADEV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  000671405ДИМИТЪР ДИНЕВ - 1937 CC
  DIMITAR DINEV - 1937 CC

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130896330ЛЕГАТРОН ООД
  LEGATRON OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130959815ЛУНА ТУРС 2002 ООД
  LUNA TURS 2002 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131360905УЕСТ ПРОПЪРТИЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
  UEST PROPARTIZ INTERNESHANAL OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 269 197,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.17)
  176845681Народно читалищеЦар Борис Покръстител - 2014 CC
  Narodno chitalishteTSar Boris Pokrastitel - 2014 CC

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201078744СМАРТ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
  SMART ENERDZHI BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201200995ВЕИ СТРОЙ ЕАД
  VEI STROY EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201654688КРЕДО КОНТРАКТ ООД
  KREDO KONTRAKT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201654819КРЕДО КОНТРАКТ ООД
  KREDO KONTRAKT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202271438СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД
  SMART ENERDZHI TREYD EAD

  Публични фондове Public money
  • 112 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202527537Ар Ес Ай 1 АД
  Ar Es Ay 1 AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203162415ДЕТЕЛИНИ СОЛАР ЕАД
  DETELINI SOLAR EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203410729СМАРТ АГРО ФУД АД
  SMART AGRO FUD AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850479ДЕХА АКДЕНИЗ АД
  DEHA AKDENIZ AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850486ДЕХА АНАДОЛУ АД
  DEHA ANADOLU AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850493ДЕХА КРК АД
  DEHA KRK AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850856ДЕХА АНТ С АД
  DEHA ANT S AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850970ДЕХА ЕГЕ АД
  DEHA EGE AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ПАНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
  Check other registries about the person PANCHO DIMITROV RADEV

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More