2 Компании свързани с лицето ТАНЯ ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to TANYA ZDRAVKOVA GEORGIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130800278ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД
PECHATNITSA NA BALGARSKA NARODNA BANKA AD

Публични фондове Public money
  • 232 979 065,00 лв. от 52 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202906875Кей Ти Джи Консултинг ООД
Key Ti Dzhi Konsulting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТАНЯ ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
Check other registries about the person TANYA ZDRAVKOVA GEORGIEVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More