11 Компании свързани с лицето Методи Любенов Петров (виж второ ниво)
Companies connected to Metodi Lyubenov Petrov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115115643ДИСОНАНС ЕООД
DISONANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115249720ЯНГ ЕООД
YANG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115624234ТАШКОВ АД
TASHKOV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115770399ВЕРТИКАЛ ЕАД
VERTIKAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 340 777,93 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.авг.12)
115797503ВИЛА ЛЮБИМЕЦ ЕООД
VILA LYUBIMETS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119030898ВИНИ АД
VINI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119669604ШАТО ШИВАЧЕВО ЕООД
SHATO SHIVACHEVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121110497М и В-Ин ЕАД
M i V-In EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126618065ЖЕЧЕВА ЕООД
ZHECHEVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131151407ВИНИКОМЕРС ЕАД
VINIKOMERS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131350462Ричлайн Консулт ЕАД
Richlayn Konsult EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Методи Любенов Петров
Check other registries about the person Metodi Lyubenov Petrov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More