5 Компании свързани с лицето МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MAGDALENA STEFANOVA ANGELOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102921399ЕОЛИК - ИРС ООД
EOLIK - IRS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123002965САМТАС ООД
SAMTAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123041007МАГИ - 95 - МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ЕТ
MAGI - 95 - MAGDALENA ANGELOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123550883ПРЕВЕНЦИЯ - 2000 - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД
PREVENTSIYA - 2000 - MEDITSINSKI TSENTAR DOBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123758457ПРЕВЕНЦИЯ 2007 ООД
PREVENTSIYA 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
Check other registries about the person MAGDALENA STEFANOVA ANGELOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More