5 Компании свързани с лицето ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL STOILOV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115037557БАЛКАНКОНСУЛТ - ВТ ЕООД
BALKANKONSULT - VT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131369199ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД
EY TI SI BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825189723ВАСИЛ ТОДОРОВ - 93 ЕТ
VASIL TODOROV - 93 ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825211504БАЛКАН КОНСУЛТ ООД
BALKAN KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825239418Сдружение ЕЛИТЕН СПОРТЕН КЛУБ МОРСКИ СГОВОР ASSOC
Sdruzhenie ELITEN SPORTEN KLUB MORSKI SGOVOR ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More