3 Компании свързани с лицето СВЕТЛАНА ГЕРГИНОВА ГЕРГОВА-АНДРЕЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to SVETLANA GERGINOVA GERGOVA-ANDREEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040102988ИСТА АНДРЕЕВА ООД
ISTA ANDREEVA OOD

Публични фондове Public money
  • 8 573 514,00 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121689770БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ ASSOC
BALGARSKA FEDERATSIYA PO GREBANE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203364897ИСТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ISTA INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТЛАНА ГЕРГИНОВА ГЕРГОВА-АНДРЕЕВА
Check other registries about the person SVETLANA GERGINOVA GERGOVA-ANDREEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More