17 Компании свързани с лицето САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to SASHO GEORGIEV DONCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040845618ОВЕРГАЗ ИНК. АД
OVERGAZ INK. AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119627200ШАТО-КОРТЕН ООД
SHATO-KORTEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121542489ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ FOUND
FONDATSIYA MLADA BALGARIYA FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121589421ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД
OVERGAZ KAPITAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128044092ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
OVERGAZ HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130533432СОФИЯГАЗ ЕАД
SOFIYAGAZ EAD

Публични фондове Public money
  • 36 065 616,80 лв. от 289 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130677105ДИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ АД
DI DI MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131128134ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131266085АДВЕНТЧЪР АД
ADVENTCHAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175226128РОЙ МЕНИДЖМЪНТ ООД
ROY MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175349650ОВЕРГРИН АД
OVERGRIN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175377087ЕС ДИЙ ПРОДЖЕКТ АД
ES DIY PRODZHEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200472234Ю ВИ АЙ ЮРЪП АД
YU VI AY YURAP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200699463СЕЙФ ДРАЙВ АД
SEYF DRAYV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204200737ОВЕРГАЗ ДИРЕКТ АД
OVERGAZ DIREKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831587870ЕНЕРГОКОНСУЛТ АД
ENERGOKONSULT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831770996СЕГА АД
SEGA AD

Публични фондове Public money
  • 15 800,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
Check other registries about the person SASHO GEORGIEV DONCHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More