8 Компании свързани с лицето ВЕЛКО КУЗОВ КУЗМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VELKO KUZOV KUZMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
020595064КУЗМОВ-В.К.-ВЕЛКО КУЗМОВ ЕТ
KUZMOV-V.K.-VELKO KUZMOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040083662ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД
ITALMODALUCHE - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 309 422,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 5 159 739,81 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.февр.13)
160084018БЕЛ 07 ООД
BEL 07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160100910ЛЮВИК ООД
LYUVIK OOD

Публични фондове Public money
  • 30 647 481,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200318880ИМЛ - ТРАНС ООД
IML - TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 126 399,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през апр.17)
200589999РИК 66 ЕООД
RIK 66 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200728114КАЗА КОЛОР ООД
KAZA KOLOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200763478ИТАЛЛИФТ - БЪЛГАРИЯ ООД
ITALLIFT - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More