Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

63 Компании свързани с лицето ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА (виж второ ниво)
Companies connected to IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175208806АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е. ООД
ALIAS INVESTI-R.E. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НЕЕС ЛОК
  NEES LOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Buy from: ВИТОРИОЗА 400

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 1600
 • АПРАЦИВЕЛ
  APRATSIVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 1600

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Buy from: КРОС БОРДЪР ООД 1600
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 3400
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 3400
 • КРОС БОРДЪР
  KROS BORDAR

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Sell to: АПРАЦИВЕЛ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 1500
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 100
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 100

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Buy from: ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ 1000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
 • ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
  DIMITAR TIHOMIROV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Sell to: ЛЕВАНТЕ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
175356876МИСТРАЛ ГРУП ЕООД
MISTRAL GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ОРСОСЕЙФ
  ORSOSEYF

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000
 • ОРСОКЛАУД
  ORSOKLAUD

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Buy from: ГБ КОНСУЛТИНГ 1000
 • ГБ КОНСУЛТИНГ
  GB KONSULTING

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОКЛАУД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Buy from: Георги Георгиев Бебечев 1000
 • Цветомир Диянов Идов
  TSvetomir Diyanov Idov

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500

  Първи запис/First Deed:
  2016-08-11 10:45:40 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 250

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Buy from: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250
 • ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ
  PRODZHEKT KONSALTING

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП АД 2250

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Buy from: Делян Илиев Василев 2250
 • МИРОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
  MIROSLAVA LYUBOMIROVA STANCHEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager
 • ДЕЛЯН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
  DELYAN ILIEV VASILEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Sell to: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 2250
 • ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕБЕЧЕВ
  GEORGI GEORGIEV BEBECHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Sell to: ГБ КОНСУЛТИНГ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 250
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Делян Илиев Василев 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4750
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП ООД 4750

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 4750
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Георги Георгиев Бебечев 250

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-22 17:16:48 Manager
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 250

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 SoleCapitalOwner
200392336АМБРУС ООД
AMBRUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200846447АЛИАС ГРУП ООД
ALIAS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-05 08:20:10 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-05 08:20:10 TransformingCompany
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-05 08:20:10 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-05 08:20:10 Successor703
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4700
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 15:20:47 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-11 19:20:58 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 4700
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 15:25:38 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 100
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИТНИ
  FRANCHESKO FRATITNI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 4400

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. 4400
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-11 19:20:58 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 4700

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-08 15:31:55 Partner
 • АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е.
  ALIAS INVESTI-R.E.

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-19 17:58:39 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИТНИ 4400

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-08 15:31:55 Partner
201121619ИНТЕРЕУРОПЕА АД
INTEREUROPEA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201313466АРТЕМИДЕ ЕООД
ARTEMIDE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403069ПЕНТАКЪМПАНИ ООД
PENTAKAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201523030АЛИАС ОДИТИНГ ООД
ALIAS ODITING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201731490СОФИЯ СЪРВИС ЕООД
SOFIYA SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЕЛИА РИНАЛДИ
  ELIA RINALDI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-18 17:57:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-11 17:53:38 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 5000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-20 21:24:20 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-20 21:24:20 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-11 17:53:38 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИА РИНАЛДИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-12-20 21:24:20 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 5000
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-12-20 21:24:20 ShareTransfer
  Sell to: Елифра 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-02 21:49:48 SoleCapitalOwner
201738759ЕЛИФРА ЕООД
ELIFRA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201744954ТРАСИНТ ЕООД
TRASINT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201835553ЧИМБИДИУМ ЕООД
CHIMBIDIUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201891616Балкан Еуро Клотинг ООД
Balkan Euro Kloting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201926405ГРАНДИТАЛСТРОЙ ЕООД
GRANDITALSTROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201985019БАЛКАНИ ЛОДЖИСТИКА ЕООД
BALKANI LODZHISTIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201992164БИЛДЪП ООД
BILDAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Филипо Арена
  Filipo Arena

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 15
 • Антонио Паучуло
  Antonio Pauchulo

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 1485
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-18 13:20:17 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-20 13:19:24 ShareTransfer
  Sell to: Филипо Арена 15

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-11 10:52:35 ShareTransfer
  Sell to: Антонио Паучуло 1485

  Първи запис/First Deed:
  2012-03-26 17:57:22 Partner
202082261АЙ.ПИ.ПИ. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАЙПЛАЙНС ПРОДЖЕКТ ЕООД
AY.PI.PI. INTERNESHANAL PAYPLAYNS PRODZHEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • БИСЕР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
  BISER DIMITROV ILIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-13 10:52:41 ShareTransfer
  Sell to: Бисер Димитров Илиев 3000

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-30 10:48:49 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА 3000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-18 13:00:34 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-18 13:00:34 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-21 10:46:14 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-21 10:46:14 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-30 10:48:49 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 3000

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-21 10:46:14 SoleCapitalOwner
202104793ОУВЪР ДЪ РЕЙНБОУ ООД
OUVAR DA REYNBOU OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202219062ЛЕОНМОБИЛИ ООД
LEONMOBILI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202308803ПАТРИМОНИУМ ЕООД
PATRIMONIUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202308867АМИСТАД ЮРЪП ЕООД
AMISTAD YURAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202339987ФИНКОЛИЗЕУМ ЕООД
FINKOLIZEUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202340473МЕЙФЛАУЪРС ЕООД
MEYFLAUARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202381242РИСТОРАНТИ ИТАЛИАНИ ЕООД
RISTORANTI ITALIANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202409987МЕБЕЛАНДИЯ ООД
MEBELANDIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202412990ХЕЛТ ЕНД ФАРМ СЪРВИС ЕООД
HELT END FARM SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202451801ДЖЕНЕРАЛ ФАРМА СЪЛЮШЪНС ЕАД
DZHENERAL FARMA SALYUSHANS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202452077ПРАЙСТАГ ЕАД
PRAYSTAG EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202494546БАЛКАН ФЕШЪН ИНДЪСТРИ ЕООД
BALKAN FESHAN INDASTRI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202648567ХЮМАН БГ ЕООД
HYUMAN BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202673218АЙ.ТИ.СИ. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТАЙЪР КЪМПАНИ ЕООД
AY.TI.SI. INTERNESHANAL TAYAR KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202765385МОНТЕБИАНКО ЕООД
MONTEBIANKO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202765456КАППАДУЕ ЕООД
KAPPADUE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-27 15:12:41 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 100
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2013-10-02 12:22:13 SoleCapitalOwner
202776524БЪЛГЕРИАН ФЕШЪН ИНДЪСТРИ ЕООД
BALGERIAN FESHAN INDASTRI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202777149СЪНФЛАУЪР ТРЕЙД ЕООД
SANFLAUAR TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202830723Новарте ЕООД
Novarte EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202854617ФОКУСЛЕНД ЕООД
FOKUSLEND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Паоло Торино
  Paolo Torino

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50
 • Масимо Лемо
  Masimo Lemo

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ЕООД 50
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 13:19:32 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-20 16:42:47 ShareTransfer
  Sell to: Паоло Торино 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Buy from: Марко Дестефанис 50
 • Фридрих Мобс
  Fridrih Mobs

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 50
 • Марко Дестефанис
  Marko Destefanis

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-04 13:19:32 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 50
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 10:22:34 ShareTransfer
  Sell to: Марко Дестефанис 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-08 23:06:09 SoleCapitalOwner
202878988ТЕА-БГ ЕООД
TEA-BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202903950КРЕАРЕ ЕООД
KREARE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НЕЕС ЛОК
  NEES LOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 60

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 60
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 40

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 40
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-08-22 16:51:29 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-22 16:51:29 Manager
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 40

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 40
 • АПРАЦИВЕЛ
  APRATSIVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК АД 60

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 60
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Sell to: АПРАЦИВЕЛ ООД 60

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-20 00:11:00 SoleCapitalOwner
202903975БУЛОРТ ЕООД
BULORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203024108АУТОМОТИВ ТРЕЙД КОНСУЛТИНГ ЕООД
AUTOMOTIV TREYD KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203026205БЛУРЕНТАЛ ООД
BLURENTAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203131099МЕДИАСЕНТЪР ЕООД
MEDIASENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203658176ПЕНТАКЪМПАНИ АД
PENTAKAMPANI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203670328АЛИАС ГРУП АД
ALIAS GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203757391ИЗАВАЛ АД
IZAVAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203780340ДИ ТИ КОНСУЛТИНГ ЕООД
DI TI KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Боян Стойков Петров
  Boyan Stoykov Petrov

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-16 15:00:49 ShareTransfer
  Buy from: Доналд Тура 200

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-16 15:00:49 ShareTransfer
  Buy from: Доналд Тура 200
 • Доналд Тура
  Donald Tura

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-16 15:00:49 ShareTransfer
  Sell to: Боян Стойков Петров 200

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-16 15:00:49 ShareTransfer
  Sell to: Боян Стойков Петров 200
 • ДОНАЛД ТУРА
  DONALD TURA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-07 09:46:19 ShareTransfer
  Buy from: ИМПЕРИТУС ЕООД 200

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-07 09:46:19 ShareTransfer
  Buy from: ИМПЕРИТУС ЕООД 200
 • Дарио Трамонтано
  Dario Tramontano

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-20 13:01:19 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-20 13:01:19 Manager
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-06 17:57:11 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-06 17:57:11 Manager
 • ИМПЕРИТУС
  IMPERITUS

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-07 09:46:19 ShareTransfer
  Sell to: ДОНАЛД ТУРА 200

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-06 17:57:11 SoleCapitalOwner
203807296СЕЙНТ КЛЕР ЕООД
SEYNT KLER EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203812642ПЛАНЕТ СОФТУЕР СЪЛЮШЪНС ООД
PLANET SOFTUER SALYUSHANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203818887ХЕЛТ ТРЕЙДИНГ ООД
HELT TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203829093УИНСЪН ЕООД
UINSAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203829175РЪШМОР ЕООД
RASHMOR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ЮЛИЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
  YULIYAN TSVETANOV ILIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-06 17:12:31 ShareTransfer
  Buy from: АНТОНИО ПАЛМА 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-07-06 17:12:31 ShareTransfer
  Buy from: АНТОНИО ПАЛМА 100
 • АНТОНИО ПАЛМА
  ANTONIO PALMA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-07-06 17:12:31 ShareTransfer
  Sell to: Юлиян Цветанов Илиев 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-04-13 15:27:24 ShareTransfer
  Buy from: БОЛИВАР АТИАНИ ИВАН 100
 • БОЛИВАР АТИАНИ ИВАН
  BOLIVAR ATIANI IVAN

  Последен запис/Last Deed:
  2017-04-13 15:27:24 ShareTransfer
  Sell to: АНТОНИО ПАЛМА 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-04-13 15:27:24 ShareTransfer
  Sell to: АНТОНИО ПАЛМА 100
 • БОЛИВАР АТИАНИ ИВАН
  BOLIVAR ATIANI IVAN

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-21 14:13:58 ShareTransfer
  Buy from: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 100

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-21 14:13:58 ShareTransfer
  Buy from: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 100
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-21 14:13:58 ShareTransfer
  Sell to: БОЛИВАР АТИАНИ ИВАН 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-09 10:30:41 SoleCapitalOwner
203844106АНТЕРА ГРУП ЕООД
ANTERA GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203865673КЛАМ ЮРЪП АД
KLAM YURAP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203986244БУЛ Х ПРЕС АД
BUL H PRES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204022291УАНСИКС ЕООД
UANSIKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204022455ФОРСЕВЪН ЕООД
FORSEVAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204283640АДСОФИЯ ЕООД
ADSOFIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204599603ИЗОЛЕЙШЪН ГРУП ООД
IZOLEYSHAN GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204645671КАПСИКА ЕООД
KAPSIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204967617КЧС ЕООД
KCHS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205028297БЕЛИФ ЕООД
BELIF EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205104291САМЕ ООД
SAME OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Manager
 • Н2О БГ
  N2O BG

  Последен запис/Last Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Partner
 • КЧС
  KCHS

  Последен запис/Last Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2018-04-24 10:20:18 Partner

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate