Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  7 Компании свързани с лицето Бойка Любенова Иванова (виж второ ниво)
  Companies connected to Boyka Lyubenova Ivanova

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  200553939НПМ енержи ЕООД
  NPM enerzhi EOOD

  Публични фондове Public money
  • 390 699,96 лв. от ПРСР

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200654468ОНИКС ЕНЕРДЖИ ЕООД
  ONIKS ENERDZHI EOOD

  Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПРСР

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202561265АЛФА АДВАЙС ЕООД
  ALFA ADVAYS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202656838ЛИА ЛЕНД ООД
  LIA LEND OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202656845ПРОПЪРТИ СТАТУС ООД
  PROPARTI STATUS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202656902ТБ ЕКСПЕРТ ООД
  TB EKSPERT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202663583БиВи ПРОПЪРТИ ООД
  BiVi PROPARTI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Бойка Любенова Иванова
  Check other registries about the person Boyka Lyubenova Ivanova

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More